Jak se připravit na daňové přiznání

08.12.2013 22:25

Rada na začátek, jistě není dobrou vizitkou přemrštěné smyšlené nákupy. Například nákup několika notebooků, když podnikáte sám, vymyšlené cestovní výdaje, či vybavení.  
Velké nákupy na poslední chvíli v prosinci, nejsou dobrou volbou. Tímto na sebe značně upozorňujete a vystavujete se riziku kontroly.   

Nenechávejte jakékoliv náklady do účetnictví na poslední chvíli

   Standartním postupem kontroly finančního úřadu je, že si zkontrolují faktury z ledna zda tam nejsou započteny faktury z předchozího roku. Následně kontrolují faktury za listopad a prosinec zda nejsou naopak přemrštěné a často do účetnictví zaváděny nesmyslné nákupy všeho možného, aby si podnikatelé co nejvíce snížili základ daně z příjmů. Pokud se vyskytne nějaký sporný náklad, je lepší ho do přiznání nevkládat.

Náklady musí být vždy odůvodnitelné

  Podnikatel musí být schopný na 100% odůvodnit jaký má vložený náklad využití na jeho podnikání. Nákup vybavení do 3 kanceláří, když je podnikatel ve firmě sám a skutečně používá jen jednu kancelář je velice podezřelé. Ale i toto může mít své odůvodnění v případě rozšíření nových působišť pro své podnikání.

Koupě oděvu do nákladů?

  Ano, je to možné, ale pracovní oděv musí být řádně označen firemním logem. Dělá to dobrý dojem a reprezentujete svou firmu. Dle zákona musí být logo umístěno na viditelném mítě. Tatovíto oděv si můžete odečíst z daní v plné výši. U formálního oblečení, které tyto podmínky nesplňuje se doporučuje odečíst z daní maximálně 50% ceny oděvu.

Dovolené a služební cesty

  Na toto jsou finanční úřady také velmi citlivé. Pokud jedete na služební cestu je zapotřebí oddělovat služební účty od těch soukromých nákupů. Zde platí taktéž pravidlo obhajoby nákladů služení cesty u případné kontroly.  
  U společností s ručeným omezeným a jiných podnikatelských subjektů je možnost přispívat zaměstnancům na dovolenou až do výše 20 tisíc korun ročně.
 
Daňový poradce může zabránit pokutám

   Každá kontrola je pro podnikatel velice nepříjemnou záležitostí. Úředníci kolikrát pořádně nerozumnějí každému podnikání, takže to podnikatele zdržuje od jejich práce. Proto je zapotřebí dbát na řádné a včasné podání bezchybného daňového přiznání.