Pojmy půjček

 

Cena půjčky

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání půjčky. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s půjčkou souvisí.
 

Čerpání půjčky

Úplné nebo částečné využití poskytnuté půjčky v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy.
 

Dlužník

Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku vč. úroků.

p.a.

Ročně, používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku
 

Pevná úroková sazba

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu.
 

Potvrzení o příjmu

Formulář banky, u níž klient žádá o půjčku, prokazující klientovy příjmy ze zaměstnání. Formulář je předkládán zaměstnavateli klienta k vyplnění.
Osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku vč. úroků.
 

Doba splatnosti

Časový úsek, za který musí být půjčka splacena. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích.


Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.
 

Refinancování

Splacení stávající půjčky novou půjčkou poskytnuté témuž dlužníkovi jinou společností. Využívá se zpravidla v situaci pokud jsou podmínky stávající společnosti pro klienta horší než nabídky v danou chvíli na trhu dostupné.
 

RPSN

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění,…)
 

Splátka

Částka obsahující sjednané úroky, poplatky a případné pojistné, kterou pravidelně klient splácí svoji půjčku či jiný peněžní dluh.
 

Splátkové období

Doba, ve které musí klient uhradit splátku dle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky.
 

Splátkový kalendář

Časový plán postupného splácení půjčky či jiného peněžního dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.
 

Splatnost půjčky

Termín, ve kterém musí být půjčka splacena dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

 

Úrok

Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.
 

Úroková sazba

Stanoví úroky, které je dlužník povinen společnosti platit. Výše je určena konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, bonity žadatele, výši půjčky a době splatnosti.

Půjčka

Jedná se o poskytnutí peněz za úrok, tj. věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi (poskytne mu půjčku) s tím, že po určité době klient vrátí peníze zpět. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí klient věřiteli úrok.
 

Co je to půjčka?

 

Nebankovní půjčky dle krajů

Praha                     Jihočeský              Jihomoravský       Karlovarský     

Liberecký               Moravskoslezský   Olomoucký           Pardubický      

Středočeský           Ústecký                 Vysočina              Zlínský

Královohradecký    Plzeňský                Brno                    Ostrava